สถิติ
เปิดเมื่อ20/06/2017
อัพเดท1/08/2017
ผู้เข้าชม247285
แสดงหน้า280363
ปฎิทิน
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
งานสอบสวน (เข้าชม 1314 ครั้ง) 
                                                                                                                                                     

พ.ต.ท.สุรชัย จงวัชรสถิตย์
สว.(สอบสวน) สภ.หนองขาว
 
ร.ต.อ.ชาณวิทย์ ดาวเรือง
รอง สารวัตร (สอบสวน) สภ.หนองขาว

ร.ต.อ.สนิท สิงห์สกุุล
รอง สารวัตร (สอบสวน) สภ.หนองขาว
   
 
ด.ต.บัญชา โพธิ์ทอง
ผบ.หมู (ป) สภ.บ้านคา ( หน.เสมียนคดี)
 
  
ร.ต.ท.กระวี วัดจินดา
รอง สวป.สภ.หนองขาว (พลขับ)
 
ด.ต.มานพ อ่องนก
ผบ.หมู่ (ป) สภ.หนองขาว

ด.ต.สมบัติ แย้มอาษา
ผบ.หมู่ (ป) สภ.หนองขาว ( เสมียนประจำวัน)
 
ด.ต.นิพนธ์ ตันเจริญ
ผบ.หมุ (ป) สภ.หนองขาว(พลขับ)

ด.ต.(หญิง) น้ำผึ้ง ลำดวด
ผบ.หมู่ (ป) สภ.หนองขาว
 
ด.ต.ชโย ปราดเปรือง
ผบ.หมู่ (ป) สภ.หนอวขาว ( ประจำวัน)
 
ร.ต.ท.อดุลย์ โพธิ์วงษ์ 
ผบ.หมู่ (ป) สภ.หนองขาว
(พิมพ์มือผู้ต้องหา)